Ohjeet ja tutkimukset

Tämä ohjeteos talvibetonoinnista on tehty kuvaamaan betonin lämmittämistä lämmityskaapelimenetelmällä.Teos pitää sisällään yleistiedon betonivalun lämmityskaapeleiden käytöstä, suunnittelusta ja testituloksista. Betonivalun lämmityskaapelit eli BET -lämmityskaapelit ovat tarkoitettu betonin nopeamman lujuudenkehityksen saavuttamiseen, betonin lämpimänä pitoon sekä valun jälkeiseen betonin kuivattamiseen. BET -lämmityskaapelit ovat tarkoitettu erityisesti talvibetonointiin ja valujen nopeampaan kuivattamiseen valvotuissa ja niille soveltuvissa kohteissa sekä olosuhteissa.

Betonointi kylmissä olosuhteissa asettaa suunnittelulle, toteutukselle ja valvonnalle aina erityisvaatimuksia. Kovettuvan betonin lujuudenkehitys riippuu suuresti betonin lämpötilasta. Betonin tavoitelujuus saavutetaan 28 vrk:n kuluttua valusta lämpötilan ollessa 20 °C. Lämpötilan ollessa korkeampi (kuitenkin alle 60 °C) tavoitelujuus saavutetaan nopeammin ja puolestaan matalammassa lämpötilassa lujuuden kehitys kestää kauemmin.

BET -lämmityskaapeli toimii valujen sisällä vastuskaapelina ja käytön aikana vastuslangan sisäosa lämpiää noin 200 asteiseksi. Pinnalla oleva eristekerros suojaa lämmityskaapelin sisäosaa ja alentaa lämpötilan lämmityskaapelin eristeen pinnalla noin 60 asteiseksi. Kaapelit asennetaan yleensä raudoitusta hyväksikäyttäen betonivalun sisään. BET kaapelin rakenne ja tehomitoitus on suunniteltu eritoten betonin lämmittämiseen talvivaluissa eikä näin sovellu perinteiseen lattialämmityskäyttöön.

BET -lämmityskaapeli liitetään lämmityskaapelin toisesta päästä valovirtapistotulpalla verkkovirtaan (230V). Useamman kaapelin ratkaisuissa voidaan myös käyttää tarkoitukseen suunniteltua keskusta missä on huomioitu virransyöttö, vikavirtasuoja kuin myös lämmön ylärajan säätäminen. Lämmityskaapelin tehot ovat yleisesti noin 40W/m. Pituudet vaihtelevat 3,3 metristä aina 85 metriin saakka.

Tämän ohjeen on tarkoitus toimia lisätiedonlähteenä suunniteltaessa talvikaudella tehtäviä betonivaluja. Ohjeessa kerrotaan erilaisia tapoja BET -lämmityskaapelin käytöstä sekä käydään läpi tehtyjen lämmitystestien tuloksia. Tarkoituksena on lisätä tietoa BET -lämmityskaapelin käytöstä ja antaa tarkempaa tietoa aiheesta että alan ammattilaiset osaisivat huomioida monipuolisesti erilaisia asioita tämän vaativan rakentamisen oikeaoppiseen toteuttamiseen. Ohje ei ole alan kaikenkattava suunnitteluopas ja on huomioitava, että jokainen kohde on vaatimuksiltaan ja ympäristöltään erilainen minkä johdosta emme voi tehdä yksiselitteistä ohjeistusta mikä toimisi varmuudella samalla kaavalla jokaisessa kohteessa.

 

BET Asennusdemonstraatio -video

 

BET betoninlämmityskaapeliesite 2016
BET ja talvirakennustyömaatuotteet
 1. BET – betonin kovetuskaapeli
 2. BET – asennusmatto
 3. BET – Hyödyt työmaalle
 4. BET - pituudet ja tehot
 5. BET - asennusmalli
 6. BET - kenttätestaus
 7. Kenttätesti - Pohjakuva
 8. Vaakavalu
 9. Testitulokset
 10. Pilarivalu
 11. Testitulokset
 12. Seinävalu
 13. Testitulokset
 14. BET - testitulokset
 15. Muut talvikauteen liittyvät tuotteet
 16. LIME – putkistojen sulanapito
 17. LIME sulanapitokaapeli
 18. PST 950 Routamatto
 19. Tynnyrilämmitin
 20. PST 2000 Konttilämmitin
 21. Kuivauslämmitin
 22. BET - tekninen tuki ja takuu
 23. Katso asennusvideo
Betoninkovetuskaapelin käyttö ja asennusohje
Lataa tästä betoninkovetuskaapelin käyttö- ja asennusohje. Kielet: FIN, SWE, EE, ENG ja RUS
BET-ohjekirja
 1. Lyhenteet ja erikoissanasto
 2. Yleistä betoninkovetuskaapeleista
 3. Talvibetonointi
 4. Lämpötilan ja betonilaadun vaikutus betonin lujuudenkehitykseen
 5. Lämmityskaapelin käyttö betonivalun lämmityksessä
 6. Lämmityskaapelin käyttö betonivalun jälkeisessä kuivatuksessa
 7. Lämmityskaapelin mitoitus
 8. Lämmityskaapelin asennus
 9. Sähköistyksen riittävyys
 10. Virhetilanteet ja turvallisuus
 11. Tehdyt kokeet ja tulokset
 12. Talvibetonoinnin lisäaineet
 13. Yhteenveto